Побічну продукцію кукурудзи на зерно слід зберігати:
• в умовах запобігання її надмірного зволоження під впливом опадів та підмочування з землі;
• уникаючи гниття;
• забезпечуючи протипожежний захист.

Вибір типу сховища залежить від місця розташування складу та місцевих умов. ПП кукурудзи можна зберігати:

• просто неба,
• під накриттям,
• у закритому складі,
• у сховищі в анаеробних умовах (без доступу кисню).
Переваги та недоліки кожного зі способів розписані у статті.

Витрати на зберігання ПП кукурудзи у великих прямокутних тюках під накривним матеріалом складають 3,1 євро/т с.м., що менше ніж зберігання рулонів (5,0 євро/т с.м.) та подрібненої маси насипом (6,9 євро/т с.м.).

Статтю підготував: Семен Драгнєв – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Витрати на зберігання побічної продукції кукурудзи на зерно. Семен Драгнєв. Платформа сталого агробізнесу "SAF Україна". 04 листопада 2019 р.

Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Термін окупності та інші економічні показники залежать від вибраної технології, вартості обладнання (основна доля) та операційних витрат.

Розрахунки проводились за умови купівлі нової агро техніки та іншого обладнання. Якщо фермер чи компанія вже мають відповідну техніку, термін окупності буде меншим.

Найбільш економічно доцільною технологією для України є заготівля великих прямокутних тюків, що дозволить отримати біомасу на центральному складі на відстані 25 км від поля за собівартістю від 22,3 євро/т с.м та простим терміном окупності 4,8 року. Такий термін окупності є прийнятним для агросектору України.

Собівартість заготівлі великих прямокутних тюків в Україні (внаслідок менших витрат на оплату праці та амортизацію) є дешевшою ніж в США.

Лідером по терміну окупності є технологія заготівлі подрібненої побічної продукції кукурудзи на зерно. Всього 4,6 року з IRR 26.0%.

Більше цифр, графіків та основна таблиця з техніко-економічними показниками у статті за посиланням нижче.

Статтю підготував: Семен Драгнєв – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Економіка заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно. Семен Драгнєв. Платформа сталого агробізнесу "SAF Україна". 23 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Для збирання побічної продукції кукурудзи на зерно можна застосовувати різні технології на базі різних машин.

Крім технологій збирання побічної продукції кукурудзи на зерно у тюках, описаних у попередній статті, також цю біомасу можна:

 • пресувати у рулони, використовуючи рулонний прес-підбирач замість прес-підбирача прямокутних тюків;
 • збирати у подрібненому вигляді суміш різних фракцій рослинних залишків;
 • збирати у подрібненому вигляді окремі фракції рослинних залишків, наприклад, стрижні.

Вибір технологій варто здійснювати беручи до уваги наявне на ринку обладнання, результати польових випробувань цих технологій та техніко-економічну оцінку заготівлі кукурудзиння (буде розглянуто у наступних статтях).

Статтю підготував: Семен Драгнєв – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Технології збору залишків кукурудзи: у рулонах та подрібненому вигляді. Семен Драгнєв. Платформа сталого агробізнесу "SAF Україна". 15 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Нині основним способом збору врожаю товарної кукурудзи є комбайновий обмолот качанів у полі, подрібнення і розкидання зрізаної маси. Такий спосіб збирання кукурудзи є найбільш економічно доцільним.

При збиранні кукурудзи на зерно зернозбиральним комбайном формуються такі потоки рослинних решток:
▪️стерня (10% від маси зерна);
▪️стебла і листя, які залишаються за жаткою (96% від маси зерна);
▪️обгортка і стрижні, які залишаються за комбайном (24% від маси зерна).

Частину цих рослинних решток можна зібрати, затюкувати та використати в енергетиці. Для цього існують декілька технологій, які можна розбити на такі стадії:
1. Утворення валків
2. Тюкування
3. Збирання тюків у полі

Для України ми рекомендуємо використовувати трипрохідну технологію «комбайн + трактор з мульчувачем-валкоутворювачем + трактор з прес-підбирачем».

Статтю підготував: Семен Драгнєв – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Технології збору кукурудзи та залишків кукурудзи (у тюках). Семен Драгнєв. Платформа сталого агробізнесу "SAF Україна". 08 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Побічна продукція кукурудзи на зерно має досить хороші паливні властивості, близькі до властивостей деревного палива. Завдяки цьому біопаливо, виготовлене із кукурудзиння, може спалюватися в котельному обладнанні, призначеному для деревної біомаси.

 • Вміст золи у кукурудзинні є основним фактором якості для подальшого виробництва біопалива. Вміст золи залежить від технології збирання, оскільки цей показник збільшується внаслідок контакту біомаси з ґрунтом. Типовий загальний вміст золи у кукурудзинні при збиранні сільськогосподарськими машинами у декілька проходів становить 8-10%.
 • За характеристиками плавкості золи кукурудзиння наближається до деревної біомаси, що забезпечує кращі умови для спалювання порівняно із соломою зернових колосових культур.
 • За елементарним складом кукурудзиння майже не відрізняється від соломи зернових колосових, тому у них порівнювана теплотворна здатність.
 • Найбільший вплив на теплотворну здатність кукурудзиння впливає вологість. 
 • Властивості побічної продукції рослин сильно залежать від місця вирощування, періоду збирання та погоди, ґрунту та добрив.

Статтю підготував: Семен Драгнєв – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України та Тетяна Желєзна – член ревізійної комісії Біоенергетичної асоціації України для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Паливні характеристики та властивості побічної продукції кукурудзи на зерно. Тетяна Желєзна, Семен Драгнєв. Платформа сталого агробізнесу "SAF Україна". 18 вересня 2019 р.

Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Оцінка енергетичного потенціалу побічної продукції кукурудзи на зерно у 2018 р., зробленого на базі підходів Біоенергетичної асоціації України, показало наступні результати:

 • теоретичний потенціал (весь обсяг утвореної побічної продукції) складає 46,5 млн т або 8,9 млн т н.е.;
 • економічний потенціал (обсяги доступні для енергетичного використання, що складають 40% від теоретичного потенціалу) становить 18,6 млн т або 3,6 млн т н.е., включаючи стебла – 9,7 млн т (1,9 млн т н.е.) та стрижні – 3,3 млн т (0,6 млн т н.е.).

Розподіл потенціалу кукурудзи ня на території України нерівномірний. Регіони з найбільшою концентрацією цього виду біомаси – це області з найбільшими обсягами виробництва кукурудзи на зерно. У 2018 р. найбільший потенціал побічної продукції кукурудзи на зерно був у Полтавській(з економічним енергетичним потенціалом кукурудзиння 489,6 тис. т н.е. у 2018 р.), Чернігівській (382,2 тис. т н.е. у 2018 р.) та Вінницькій (372,2 тис. т н.е. у 2018 р.) областях.

Статтю підготував: Семен Драгнєв – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України та Тетяна Желєзна – член ревізійної комісії Біоенергетичної асоціації України для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Енергетичний потенціал побічної продукції кукурудзи на зерно в Україні у 2018 р. Тетяна Желєзна, Семен Драгнєв. Платформа сталого агробізнесу "SAF Україна". 04 вересня 2019 р.

Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Побічна продукція кукурудзи на зерно складається з:

 • стебел, що становлять близько 52,5% всієї маси залишків або 27,3% маси всієї рослини, включаючи зерно (ті ж показники представлені нижче для інших частин кукурудзи);
 • листя – 20,0% (10,6%);
 • стрижнів – 17,5% (9,0%);
 • обгортки – 8,5% (4,3%);
 • інших частин – 1,5% (0,8%).

Виробництво побічної продукції рослинництва, включаючи кукурудзиння, є сезонним і залежить від періодів збирання урожаю. Кукурудзу на зерно збирають у різні часові рамки, залежно від сорту, місця вирощування та часу сівби. Зазвичай початок збирання кукурудзи визначається рівнем вологості зерна, тому перед збиранням врожаю визначають вологість зерна та його стиглість з урахуванням строків сівби та гібридної групи стиглості. До початку збирання зерно кукурудзи повинно мати високий вміст сухої речовини (не менше 45%).

Статтю підготував: Семен Драгнєв – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України та Тетяна Желєзна – член ревізійної комісії Біоенергетичної асоціації України для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Побічна продукція та періоди збору урожаю кукурудзи на зерно в Україні. Тетяна Желєзна, Семен Драгнєв. Платформа сталого агробізнесу "SAF Україна". 28 серпня 2019 р.

Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Кукурудза – це найбільш урожайна культура, всі частини якої широко використовуються у різних галузях сільського господарства та промисловості, зокрема:

 • для виробництва продуктів харчування;
 • високоенергетичний корм для тваринництва та птахівництва;
 • сировина для виробництва біопалива першого та другого поколінь;
 • сировина для виробництва біогазу;
 • сировина для твердих біопалив;
 • добрива;
 • сировина для фармацевтичної, хімічної та інших галузей промисловості.

За поглинанням вуглекислого газу й виділенням кисню кукурудза займає одне з перших місць серед всіх культурних рослин і є навіть ефективнішою, ніж ліс аналогічної площі.

США є світовим лідером із валового збору та врожайності кукурудзи на зерно: виробництво у 2018/2019 маркетинговому році (МР) становило 366,3 млн. т (32,6% від світового виробництва), середня врожайність – 11,1 т/га.

Також у 2018/2019МР лідирують: Китай близько 257 млн. т, Бразилія 101 млн. т, ЄС 64 млн. т, Аргентина 51 млн. т та Україна ?? 35,8 млн. т (6-е місце у світі).

Статтю підготував: Семен Драгнєв – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України, для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Виробництво кукурудзи у світі та в Україні. Семен Драгнєв. Платформа сталого агробізнесу "SAF Україна". 21 серпня 2019 р.

Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Розвиток виробництва біометану є результатом політичної волі та надійних, тривалих механізмів фінансової підтримки та інвестиційних субсидій, оскільки в сучасних ринкових умовах біометан не може конкурувати з природним газом. Багато європейських країн вже створили механізми підтримки біометану.

У різних країнах застосовуються різні механізми підтримки розвитку біометанових технологій. Ці механізми діють в різних точках ланцюга створення вартості біометану. Піонерами у цьому напрямку були Німеччина та Швеція. Німеччина активно використовувала з 2000 по 2014 рік стимулювання зеленим тарифом на електроенергію, вироблену з біогазу, додаткові бонуси за збагачення біогазу до якості природного газу та використання енергетичних культур (кукурудзяний силос). Швеція з самого початку стимулювала використання біометану в якості моторного палива. З цією метою використання біометану звільняється від податків на вуглець та енергію. В останні роки виробництво біометану активно розвивається у Франції, Італії, Данії, Великобританії та Нідерландах.

Національні схеми підтримки включають такі заходи, як фіксовані тарифи на вироблений біометан або електроенергію з нього (FIT), інвестиційну підтримку, системи квот або стимулюючу податкову політику. Крім фінансової підтримки, можливі стимулюючі заходи щодо ліцензування та правових аспектів для зменшення ризиків проекту.

Статтю підготував: Юрій Матвеєв – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України, для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Механізми підтримки виробництва та споживання біометану. Юрій Матвеєв. Платформа сталого агробізнесу "SAF Україна". 15 липня 2019 р.

Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Електроенергію, вироблену з біометану, вже сьогодні можливо подавати в мережу за «зеленим» тарифом 0,1239 €/кВт∙год (без ПДВ).

Втім, ідея збагачення біогазу до біометану полягає саме в можливості закачування його в мережу природного газу (ПГ).

Для створення умов використання біометану з мережі ПГ, при комбінованому виробництві електричної та теплової енергії, необхідно створити національний реєстр біометану з можливістю випуску сертифікатів походження на зразок європейських сертифікатів GoO (Guarantee of Origin). В перспективі, за наявності такого сертифікату, можлива віртуальна торгівля біометаном з країнами ЄС.

Після запровадження системи сертифікації біометану, в будь-якому місці, де є мережа ПГ та споживач тепла (наприклад, котельні, ТЕЦ), може бути підключена газова енергетична установка з наміром використовувати біометан.

Статтю підготував: Петро Кучерук – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України, для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Економічні передумови виробництва та використання біометану при виробництві електричної/теплової енергії в Україні. Петро Кучерук. Платформа сталого агробізнесу "SAF Україна". 05 серпня 2019 р.

Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.