Аналітичне дослідження стосується діяльності в сфері лісового господарства України, метою якого є збір і отримання різносторонньої інформації з доступних джерел про стан лісового господарства. Проаналізовано такі статистичні показники, як площа та види рубок, заготівля деревини за видами рубок та сортиментом, лісовідтворення, споживання та експорт паливних дров, лісозахисні заходи, фінансові показники діяльності підприємств.
Наведена в дослідженні інформація отримана з достовірних офіційних джерел. Дані і твердження в цьому аналітичному дослідженні, є особистою позицією автора і можуть не співпадати з офіційними даними розпорядників інформації.

Ключові слова: лісове господарство, аналіз, статистика.

Олійник Є.М. Лісогосподарська діяльність в Україні. Аналітичне дослідження. – Київ. Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України», 2019

Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави.

Аналітична записка БАУ №19Перспективи енергетичної утилізації твердих побутових відходів в Україні, Матвєєв Ю.Б., Гелетуха Г.Г. — 22-а Аналітична Записка БАУ.

Аналітична записка №22 Біоенергетичної асоціації України присвячена аналізу перспектив енергетичної утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) в Україні в зв'язку з прийняттям Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Представлена ситуація з переробкою ТПВ в Україні та світі в цілому, розглянуті техніко–економічні показники основних видів енергетичної утилізації ТПВ. Описано критерії і пріоритети вибору технологій переробки ТПВ, приведені рекомендації по усуненню бар'єрів для їх розвитку.

Завантажити АЗ БАУ №22 "Перспективи енергетичної утилізації твердих побутових відходів в Україні" українською
Завантажити АЗ БАУ №22 "Перспективи енергетичної утилізації твердих побутових відходів в Україні" англійською

Аналітична записка БАУ №19Аналіз бар'єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні, Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В. – Аналітична записка №21 Біоенергетичної асоціації України.

В Аналітичній записці № 21 Біоенергетичної асоціації України представлено аналіз бар’єрів, існуючих на шляху енергетичного використання агробіомаси, та запропоновано можливі шляхи їх подолання. Актуальність теми обумовлена тим, що, по-перше, в Україні є великий потенціал відходів та побічної продукції сільського господарства. По-друге, без залучення цього виду біомаси до паливно-енергетичного балансу країни неможливо досягти цілей по біоенергетиці, поставлених Енергетичною стратегією України на період до 2035 року. В запропонованих рекомендаціях по подоланню бар’єрів враховано кращий досвід країн ЄС та США.

Завантажити АЗ БАУ №21 українською
Завантажити АЗ БАУ №21 англійською

Аналітична записка БАУ №19Аналіз можливостей виробництва та використання брикетів з агробіомаси в Україні, Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В. – Аналітична записка №20 Біоенергетичної асоціації України.

Аналітична записка № 20 Біоенергетичної асоціації України присвячена аналізу можливостей для збільшення обсягів виробництва та використання паливних брикетів з біомаси для потреб населення. Представлено характеристики брикетувального обладнання різних видів, розглянуто вимоги до вихідної сировини, проаналізовано техніко-економічні та законодавчі аспекти виробництва брикетів. Наведено успішні приклади впровадження ліній брикетування біомаси в різних регіонах Україні. Розроблено ТЕО кількох типових варіантів виробництва та споживання брикетів з агробіомаси.

Завантажити АЗ БАУ №20 українською тут або тут
Завантажити АЗ БАУ №20 англійською
 

Аналітична записка БАУ №19Можливості заготівлі деревного палива в лісах України. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Пастух А.В., Драгнєв С.В. – Аналітична записка № 19 Біоенергетичної асоціації України.

Аналітична записка № 19 Біоенергетичної асоціації України присвячена аналізу можливостей для збільшення обсягів заготівлі деревного палива в лісах України у відповідності до ключових показників стратегічних національних документів. Розглянуто бар’єри для нарощування такої заготівлі і запропоновано можливі шляхи для їх подолання. Розроблено сценарій по збільшенню обсягів заготівлі деревного палива, узгоджений з ключовими цілями Енергетичної стратегії України на період до 2035 року.

Завантажити АЗ БАУ №19 українською
Завантажити АЗ БАУ №19 англійською

Практичний посібник для представників державних та комунальних установ з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України підготовлений членом Біоенергетичної асоціаціцї України ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» спільно з експертами БАУ в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні".

Практичний посібник розрахований на представників державних та комунальних установ у сфері житлово-комунального господарства.

Практичний посібник розкриває наступні питання:

 • Біомаса, види та основні характеристики
 • Перспективи та можливості енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Технологічні та організаційні особливості енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Законодавче регулювання діяльності з виробництва теплової енергії з біомаси в муніципальному секторі
 • Основні підходи до формування тарифів на теплову енергію
 • Економічні показники проектів енергетичного використання біомаси в муніципальному секторі
 • Як підготувати й реалізувати успішний проект використання біомаси для виробництва теплової енергії
 • Приклади енергетичного використання біомаси для виробництва теплової енергії в муніципальному секторі

Завантажити Практичний посібник для представників державних та комунальних установ з сайту Проекту або за прямим посиланням нижче:

Практичний посібник для представників державних та комунальних установ з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України.

Практичний посібник для представників агропромислового комплексу з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України підготовлений членом Біоенергетичної асоціаціцї України ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» спільно з експертами БАУ в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні".

Практичний посібник розрахований на представників агропромислового комплексу, до компетенції яких входить чи має входити робота з проектами енергетичного використання біомаси.

Практичний посібник розкриває наступні питання:

 • Джерела походження та види біомаси
 • Сучасні тенденції використання біомаси для потреб енергетики
 • Потенціал та поточне використання біомаси в Украні
 • Заготівля сільськогосподарської біомаси та її переробка у тверді біопалива
 • Економічні аспекти заготівлі та переробки сільськогосподарської біомаси
 • Найкращі приклади заготівлі і переробки сільськогосподарської біомаси
 • Вирощування енергетичних культур для виробництва твердих біопалив
 • Економічні аспекти вирощування енергетичних культур
 • Найкращі приклади вирощування енергетичних культур

Завантажити Практичний посібник для представників агропромислового комплексу з сайту Проекту або за прямим посиланням нижче:

Практичний посібник для представників агропромислового комплексу з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України.

Практичний посібник для представників державних установ та громадських організацій, що працюють у сфері екології, з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України, підготовлений членом Біоенергетичної асоціаціцї України ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» спільно з експертами БАУ в рамках завдання Проекту ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні".

Практичний посібник розрахований на представників державних установ та громадських організацій, що працюють у сфері екології.

Практичний посібник розкриває наступні питання:

 • Значення біомаси для довкілля
 • Глобальні екологічні тенденції і роль біомаси
 • Внесок енергетичних стратегій та біомаси у зменшення викидів парникових газів у світі
 • Плани та перспективи використання біомаси в Україні
 • Вплив біоенергетики на зменшення викидів парникових газів
 • Вплив енергетичного використання біомаси для довкілля
 • Огляд існуючого екологічного законодавства України
 • Технічне забезпечення екологічних вимог енергетичного використання біомаси в Україні
 • Вартісна оцінка системи очистки продуктів згорання біомаси
 • Кращі приклади використання систем очистки продуктів згорання біомаси в комунальному секторі в Україні

Завантажити Практичний посібник для представників державних установ та громадських організацій, що працюють у сфері екології з сайту Проекту або за прямим посиланням нижче:

Практичний посібник для представників державних установ та громадських організацій, що працюють у сфері екології.

biofuels exchange uabio

Наразі ринок біомаси як палива є недостатньо розвинутим в Україні. Це негативно впливає на можливість реалізації нових біоенергетичних проектів та в результаті – на нарощування залучення біопалив до енергобалансу країни. Зокрема, відсутні спеціальні форми реалізації деревного палива для потреб біоенергетичних об’єктів (бірж, аукціонів), що викликає труднощі у забезпеченні надійних поставок біопалива на такі об’єкти. Невизначена ситуація склалася з ринком паливної біомаси сільськогосподарського походження, адже сьогодні немає жодної організованої форми забезпечення купівлі-продажу тюків соломи, стебел кукурудзи та інших видів агро-біомаси. Очевидно, що ринок паливної біомаси в Україні нагально потребує розвитку та реорганізації.

Аналітична записка № 18 Біоенергетичної асоціації України присвячена питанню створення конкурентного ринку біопалив в Україні. Розглянуто правила аукціонів з продажу необробленої деревини, що функціонують в Україні, проаналізовано європейській досвід біопаливної біржі. Запропоновано перспективну модель запровадження біржі біопалив для України.

Завантажити записку українською
Завантажити записку англійською

Публікація «Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси (визначення точок зростання)» підготовлений експертами Науково-технічного центру «Біомаса» (член Біоенергетичної асоціації України) в рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні».

Останнім часом відбулися помітні зміни в енергетичній галузі України, зокрема у сфері відновлюваних джерел енергії, а також індивідуального та централізованого теплопостачання. Все більшого значення набувають питання енергетичної безпеки країни, зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв, перш за все природного газу. Урядом країни здійснюється поступове вирівнювання ціни на природний газ та скорочення її субсидування для окремих категорій споживачів, що підвищує їхню зацікавленість у використанні інших видів палива.

Ухвалено низку документів, що підсилюють законодавче поле для впровадження ВДЕ, зокрема використання біомаси, а також стимулювання заміщення природного газу в теплопостачанні іншими енергоносіями.

Серед найважливіших документів слід виокремити такі як: