Інформаційний дайджест БАУ Травень 2016 UABio Information Digest May 2016

Новини

Лист БАУ щодо питань реалізації лісоматеріалів необроблених

Відповідь НКРЕКП на звернення БАУ щодо усунення нормативної перешкоди розвитку відновлюваної енергетики в Україні

БАУ у Громадській Раді при Мінрегіоні

БАУ прийняла участь в енергетичному конгресі: Енерго Весна 2016

Відкриття біокотельні Intech Slovakia та можливості для України

Як пройшов "День енергетичного поля" в Salix Energy

Додаткові джерела є! Варто лише пошукати

Події БАУ: Семінар "Перспективи вирощування енергетичних культур в Україні", 30 червня 2016 р.

Події БАУ: ХІI Міжнародна Конференція "Енергія з Біомаси", 20-21 вересня 2016 р.

БАУ запрошує до асоціації: Разом ми — сила!

News

UABio letter concerning selling of unprocessed timber

NKREKP answer to UABio appeal to eliminate regulatory barrier to the development of renewable energy in Ukraine

UABio entered Public Council of the Ministry of Regional Development

UABio at the Energy Congress: Energy Spring 2016 in Kyiv

Intech Slovakia biofuel boiler house opening and opportunities for Ukraine

Energy Field Day at Salix Energy

Here is additional sources! You just have to look for them

UABio Event: ХІI International Conference "Biomass for Energy", 20-21 September, 2016

UABio invites to join the association: Together we are force!

Новини і події біоенергетики / Bioenergy news and events

Проект uP_running: Cемінар «Можливості використання деревної біомаси від обрізки садів та виноградників в енергетичних цілях», 10 червня 2016 р.

Умови для розвитку проектів виробництва енергії з біомаси в Україні - звіт IFC

Проблеми лісового господарства

Project uP_running: Seminar "Opportunities for use of biomass from agrarian pruning and plantation removal for energy purposes", June 10, 2016

Market conditions for biomass-to-energy projects in Ukraine - IFC Survey

Forestry problems

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 15 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 15 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook LinkedIn

Всі новини БАУ

Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ

All UABio news

UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.