Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» (БАУ) заснована в 2013 році.

Мета: забезпечення прискореного та сталого розвитку біоенергетики в Україні
Члени25 провідних компаній, 15 фізичних осіб та понад 20 експертів
Діяльність:

1. Лобіювання інтересів сектора біоенергетики шляхом співпраці з органами державної влади:

  • Вплив на розробку державних та галузевих стандартів та норм
  • Вплив на програмні документи в галузі енергетики України: державні і галузеві програми, енергетична стратегія, тощо
  • Вплив на законодавчу діяльність в галузі енергетики України

2. Проведення профільних заходів: конференційсемінарів, робочих зустрічей, тренінгів
3. Підготовка аналітичних матеріалів, статей, презентацій
4. Підтримка позитивного іміджу біоенергетики в суспільстві та пропаганда цього напрямку ВДЕ в Україні

5. Налагодження співпраці з Європейськими та іншими міжнародними профільними асоціаціями та організаціями.
6. Участь в біоенергетичних проектах в Україні й поширення важливих результатів таких проектів
7. Надання експертної, консультаційної, методичної, інформаційної допомоги членам Асоціації у розвитку біоенергетичних проектів
8. Налагодження співробітництва з вищими учбовими закладами, інститутами НАН України та НААН України в галузі біоенергетики.
9. Сприяння розвитку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі біоенергетики

Щорічні звіти по результатам діяльності БАУ

Біоенергетична асоціація України працює на принципах відкритості, рівності та колегіальності прийняття рішень. 

Вищими колегіальними керівними органами БАУ є Загальні Збори членів асоціації та Правління.

Головою Правління асоціації у 2019 р. був обраний Георгій Гелетуха. До складу Правління та Експертної ради БАУ входять провідні вітчизняні та закордонні фахівці.

Загальні Збори Асоціації  — це вищий орган управління, що складається з Членів Асоціації та приймає рішення щодо її діяльності. Серед питань для вирішення Загальними Зборами: затвердження Статуту та змін до нього, вибори Правління, визначення основних напрямів діяльності, затвердження бюджету та звіту (за поданням Правління), реорганізація та припинення діяльності тощо. Загальні збори відбуваються один раз на рік.

Правління — головний орган управління, є основним виконавчим органом в структурі Асоціації та забезпечує виконання рішень прийнятих Загальними Зборами. Правління представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях, в органах державної влади, а також у відносинах з українськими та іноземними юридичними особами. Правління приймає рішення щодо обрання Голови Правління, прийняття нових Членів до Асоціації та затверджує експертів Експертної Ради. Члени Правління обираються Загальними Зборами у кількості 5  терміном на 3 роки необмежену кількість разів. Засідання Правління відбувається не рідше одного разу на квартал. Правління може проводити засідання в заочній формі (електронна пошта, телеконференції тощо).

Спостережна Рада — головний орган контролю виконання рішень прийнятих Загальними Зборами. Члени Спостережної Ради запрошуються на всі засідання Правління і від імені Загальних Зборів асоціації контролюють основні управлінські рішення, що приймає Правління, на їх відповідність статутним цілям і задачам Асоціації та рішенням, що прийняті Загальними Зборами. Члени Спостережної Ради обираються Загальними Зборами у кількості 3  терміном на 3 роки необмежену кількість разів.

Експертна Рада — сформована для того, щоб надати Членам Асоціації можливість отримати надійну експертну оцінку в різноманітних секторах, напрацьовувати аналітичні матеріали, пропозиції до законів, програм, стратегій з розвитку біоенергетики. Структура Експертної Ради включає по одному ключовому експерту в кожному секторі, а також експертні комісії з кожного напрямку, які складаються з представників членів Асоціації та координуються ключовими експертами відповідного напрямку. Експерти Ради затверджуються рішенням Правління

Ревізійна Комісія — орган управління Асоціацією, завданням якого є здійснення фінансового контролю діяльності організації. Члени Ревізійної Комісії обираються Загальними Зборами у кількості 3  терміном на 3 роки необмежену кількість разів.

Голова правління

Гелетуха Георгій Георгійович

Гелетуха Георгій Георгійович

Загальна координація

Законодавство

Міжнародне співробітництво

Член правління

Марайкін Ростислав Валерійович

Марайкін Ростислав Валерійович

Планування роботи асоціації, контроль виконання планів

Керівник сектору сумісного виробництва теплової та електричної енергії з біомаси

Член правління

Надєїн Іван Олексійович

Надєїн Іван Олексійович

Експерт енергетичного ринку

Голова Комітету енергетичної незалежності України

Член правління

Матвєєв Юрій Борисович

Матвєєв Юрій Борисович

Керівник сектору виробництва і використання біогазу та біометану

Член правління

Олійник Євген Миколайович

Олійник Євген Миколайович

Керівник секторів виробництво теплової та електричної енергії з біомаси, сумісного виробництва теплової та електричної енергії з біомаси

Член правління

Богатов Костянтин Володимирович

Богатов Костянтин Володимирович

Керівник сектору вирощування і використання біомаси енергетичних плантацій

Голова спостережної ради

Майстришин Володимир Якович

Майстришин Володимир Якович

Взаємодія БАУ з органами влади, асоціаціями та громадськими організаціями в Україні

Член спостережної ради

 

Cвітлана Теуш

Cвітлана Теуш

Взаємодія БАУ з органами влади, асоціаціями та громадськими організаціями в Україні з питань права

Член наглядової ради

Романюк Олександр Георгійович

Романюк Олександр Георгійович

Взаємодія БАУ з органами влади, асоціаціями та громадськими організаціями в Україні

Голова ревізійної комісії

Петров Ярослав Арестович

Петров Ярослав Арестович

Маркетинг та просування БАУ

Член ревізійної комісії

Желєзна Тетяна Анатоліївна

Желєзна Тетяна Анатоліївна

Статистика та аналітика сектору біоенергетики в Україні

Член ревізійної комісії

Епштейн Юрій Михайлович

Епштейн Юрій Михайлович

Питання альтернативної енергетики та біогазові технології

Гелетуха Георгій Георгійович

Гелетуха Георгій Георгійович

Міжнародне співробітництво

Марайкін Ростислав Валерійович

Марайкін Ростислав Валерійович

Інвестиції та фінансування біоенергетичних проектів

Сумісне виробництво теплової та електричної енергії з біомаси

Желєзна Тетяна Анатоліївна

Желєзна Тетяна Анатоліївна

Статистика та аналітика сектору біоенергетики в Україні

Матвєєв Юрій Борисович

Матвєєв Юрій Борисович

Виробництво і використання біогазу та біометану

Олійник Євген Миколайович

Олійник Євген Миколайович

Виробництво теплової енергії з біомаси

Виробництво електричної енергії з біомаси

Сумісне виробництво теплової та електричної енергії з біомаси

Сисоєв Максим Олександрович

Сисоєв Максим Олександрович

Юридичне та організаційне супроводження біоенергетичних проектів

Законодавство

Кобець Микола Іванович

Кобець Микола Іванович

Ринок біодизелю

Березницька Марина Володимирівна

Березницька Марина Володимирівна

Популяризація внеску біоенергетичних проектів в досягнення цілей зі скорочення викидів парникових газів

Юрчак Олександр Володимирович

Юрчак Олександр Володимирович

Маркетинг та просування БАУ

Войтенко Юлія

Войтенко Юлія

Логістика (заготівля, зберігання, переробка, постачання) твердої біомаси

Виробництво теплової та/або електричної енергії з твердої біомаси

Міжнародне співробітництво

Станів Андрій

Станів Андрій

Міжнародне співробітництво, питання державного стимулювання біоенергетики
Семяновський Вадим Миколайович

Семяновський Вадим Миколайович

Енергетична статистика ринок біодизелю
petr kucheruk

Кучерук Петро Петрович

Технології, економіка та екологія виробництва біогазу в АПК

Пристая Олексій Дмитрович

Пристая Олексій Дмитрович

Логістика (заготівля, зберігання, переробка, поставка) біомаси та біопалива

Секретар правління

Пастух Анна

pastukh@uabio.org

Листування, діловодство, переклади, аналітична робота

Бухгалтер

Ніколаєва Наталія

Бухгалтерський облік

PR менеджер

Трибой Олександра

tryboi@uabio.org

Наповнення сайту, щомісячна розсилка дайджесту БАУ, організація прес-конференцій, розміщення публікацій

PR менеджер

Левінська Софія

levinska@uabio.org

Наповнення сайту та Facebook сторінки, щомісячна розсилка дайджесту БАУ, організація подій БАУ

В цьому розділі представлені всі основні установчі документи БАУ, що необхідні для ведення діяльності асоціації.

Статут БАУ

Рішення міністерства фінансів про статус неприбутковості

Свідоцтво про реєстрацію

Протокол установчих зборів

Рішення Державної податкової інспекції про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Принципи БАУ